Steigermaterieel

verhuur

De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004

Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden door JMC Vollenhove uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

De keuring van steigermaterieel bestaat uit 3 facetten

  1. Visuele controle Inspectiepunten steigermaterieel
  2. Onderdelen steigermaterieel
  3. Nummering van alle gekeurde middelen

Daarnaast ontvangt u van ons een volledig overzicht van alle gekeurde arbeidsmiddelen op cd-rom.

  1. Alle test certificaten per item
  2. een beknopte en gedetailleerde laatste testresultaten  
  3. gedetailleerde objecten lijst 

De keuring van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd. Let op!! De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.