Keuren nieuw arbeidsmiddel

nieuw gereedschap/materieel verplicht?

Wanneer u een nieuw arbeidsmiddel aanschaft, heeft u niet de verplichting deze direct te laten keuren. Het keuren van nieuw gereedschap/materieel mag in principe geschieden bij de eerst volgende algehele keuring van uw arbeidsmiddelen.

Er zijn bedrijven die er voor kiezen het nieuwe arbeidsmiddel direct te keuren. Vaak is de reden hiervoor dat het nieuwe arbeidsmiddel opgenomen wordt in de algehele administratie en het arbeidsmiddel voorzien wordt van een registratienummer en een sticker met de uiterste datum voor herkeuring.

LET OP!!

Wanneer u of uw bedrijf werkzaam is op een locatie of bij een bedrijf waar bijvoorbeeld VCA een verplichting is, dienen ook nieuwe arbeidsmiddelen gekeurd te zijn.
Bedrijven met een streng veiligheidsbeleid  zullen de door u uit te voeren werkzaamheden alleen toelaten wanneer u kan aantonen dat u met goedgekeurde arbeidsmiddelen de werkzaamheden gaat verrichten.

Ook ZZP’ers en zelfstandigen hebben bij locaties en bedrijven die strenge veiligheidseisen hanteren de verplichting met gekeurd materieel/gereedschap te werken.