Wie is keuringsplichtig

Werkgervers

Werkgevers zijn keuringsplichtig. Iedere werkgever heeft een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te keuren. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Verhuurbedrijven

Ook verhuur bedrijven hebben de wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen die verhuurd worden te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geldt ook als de machine geleased is. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige situatie, dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Onverlet blijft dat de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk is bij ongevallen.

Éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er

Als éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de arbeidsmiddelen mag bedienen!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden aangezien sommige opdrachtgevers eisen dat uw materieel goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.

Aansprakelijkheid

Strafrechtelijk aansprakelijk

Bij een strafbaar feit kunnen meerdere partijen aansprakelijk worden gesteld. Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen verschillende juridische gevolgen hebben. Overtreed u als werkgever de Arbowet dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen kan het werk worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Civielrechtelijk aansprakelijk

Een slachtoffer kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiële als immateriële schade claimen.