Valbeveiliging

valbev

De keuring valbeveiliging middelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden.
Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.

Door het laten keuren van uw valbeveiligings middelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van valbeveiligings middelen worden door JMC Vollenhove uitgevoerd volgens de betreffende normen per onderdeel.

Welke middelen vallen onder valbeveiliging:
Harnasgordels, Zitharnassen, Valstopapparaten, Afdaal- en evacuatieapparaten, Afdaal- en stijgapparaten, Veiligheidslijnen, Positioneringslijnen, Valdempers, Mobiele ankerpunten, Lijnklemmen, Koppelingen, Karabijnhaken, Veiligheidshaken, Driepoten, Vanglijnen t/m 50 meter prijs per meter, Wij keuren geen permanente valbeveiligingssystemen en/of permanente borgingspunten. 

De keuring valbeveiliging middelen bestaat uit 3 facetten
- Inspectiepunten valbeveiliging middelen
- Onderdelen valbeveiliging middelen
- Nummering van alle gekeurde middelen

Daarnaast ontvangt u van ons een volledig overzicht van alle gekeurde arbeidsmiddelen op cd-rom.
- Alle test certificaten per item
- een beknopte en gedetailleerde laatste testresultaten
- gedetailleerde objecten lijst

Zie hier onze tarieven