Klimmaterieel

reform

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door JMC Vollenhove uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

De keuring klimmaterieel bestaat uit 3 facetten

  1. Inspectiepunten klimmaterieel
  2. Onderdelen klimmaterieel
  3. Nummering van alle gekeurde middelen

Daarnaast ontvangt u van ons een volledig overzicht van alle gekeurde arbeidsmiddelen op cd-rom.

  1. Alle test certificaten per item
  2. een beknopte en gedetailleerde laatste testresultaten
  3. gedetailleerde objecten lijst